Skolevalg

Alle børn er tilknyttet en distriktsskole. Men hvis man ikke ønsker at benytte den, kan man frit vælge en anden skole.

Ethvert barn er i kraft af sin bopæl eller sit opholdssted tilknyttet en bestemt distriktsskole og har derfor som udgangspunkt en ubetinget ret til optagelse på den pågældende skole. Barnet har samtidig ret til at blive optaget i skolens fritidsordning, hvis der er etableret en sådan.

Undtagelser

Der er dog tre undtagelser fra barnets ret til at blive optaget på distriktsskolen. I de tilfælde kan kommunen vælge at henvise barnet til en anden skole eller et andet undervisningstilbud:

Frit skolevalg

Hvis man ikke ønsker, at ens barn skal gå på sin distriktsskole, kan man søge om plads på en anden skole efter eget valg. Det kan enten være i ens egen kommune eller i en anden kommune. Men barnet kan kun optages på den valgte skole, hvis der er plads. Hvis barnet får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der er sådan en, og hvis den har plads.

Hvordan indskrives barnet?

Det varierer fra kommune til kommune, om indskrivningen sker på distriktsskolen eller i kommunen. Men i praksis udsender alle kommuner i god tid orientering om indskrivningsproceduren til forældrene.

Kommunens befordringsforpligtelse

Skolebørn har ret til befordring mellem skolen og hjemmet eller tæt på hjemmet. Det gælder, når de har længere end 2 1/2 kilometer til skole, eller hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kilometergrænserne ændrer sig med klassetrinnet. Syge og invaliderede elever har ret til befordring til og fra skole uanset skolevejens længde. Der er også ret til befordring mellem skole og fritidshjem. Kommunen kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.

Befordring og frit skolevalg

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den selvvalgte skole ligger i ens egen kommune eller i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri befordring.